Jak zrobić progresję w treningu siłowym

Progresja w treningu siłowym jest kluczowa, jeśli chcemy osiągnąć postępy i rozwijać nasze umiejętności. Bez odpowiedniego planu progresji, nasze treningi mogą stać w miejscu i nie przynieść oczekiwanych rezultatów. W tym artykule omówimy różne metody i strategie, które pozwolą Ci na skuteczną progresję w treningu siłowym.

 1. Definiowanie celów treningowych

Jednym z najważniejszych kroków na drodze do efektywnej progresji jest definiowanie sobie celów treningowych. Bez konkretnej wizji tego, czego chcemy osiągnąć, trudno będzie nam skoncentrować się na odpowiednich metodach treningowych. Określenie konkretnych celów, takich jak poprawa siły, zwiększenie masy mięśniowej czy redukcja tkanki tłuszczowej, pozwoli nam na śledzenie postępów i dostosowanie treningu w celu ich osiągnięcia.

 1. Zastosowanie zasady progresji obciążenia

Jednym z najczęściej stosowanych metod progresji w treningu siłowym jest zasada progresji obciążenia. Polega ona na stopniowym zwiększaniu ciężaru używanego podczas treningu w celu wywołania adaptacji naszych mięśni i układu nerwowego. W praktyce oznacza to, że powinniśmy regularnie zwiększać wagę naszych ćwiczeń, aby utrzymać stały rozwój siły i masy mięśniowej.

 1. Zastosowanie metody mikrocykli

Metoda mikrocykli polega na podziale treningu na krótsze, ustalone okresy czasu, zwykle od jednego do czterech tygodni. Każdy mikrocykl ma zwykle określony cel, na przykład poprawę siły w określonych ćwiczeniach. Stosując tę metodę, możemy skupić się na intensywnym treningu w danym okresie, a następnie zwiększyć obciążenie lub wprowadzić nowe ćwiczenia w kolejnym cyklu.

3.1 Przykład mikrocyklu w treningu siłowym:

 • Tydzień 1: Zwiększenie ciężaru o 5% w każdym ćwiczeniu
 • Tydzień 2: Dodanie jednego dodatkowego ćwiczenia do treningu
 • Tydzień 3: Wykonanie ćwiczeń w superserii (dwie ćwiczenia wykonujemy jeden po drugim, bez przerwy)
 • Tydzień 4: Trening deloadu – zmniejszenie intensywności treningu
 1. Wykorzystanie różnych metod treningowych

Aby zapewnić ciągły rozwój, powinniśmy stale eksperymentować z różnymi metodami treningowymi. Przykładem może być metoda progresji “pięcioprocentowej”, w której co trening zwiększamy ciężar o 5%. Innymi popularnymi metodami są treningi na siłę maksymalną, treningi na hypertrofię mięśniową czy treningi na wytrzymałość. Dzięki różnorodnym metodom treningowym możliwe jest stymulowanie różnych aspektów naszego rozwoju siłowego.

 1. Wprowadzenie nowych ćwiczeń i technik treningowych

Aby stymulować nasze mięśnie do dalszego rozwoju, warto wprowadzać nowe ćwiczenia i techniki treningowe. Możemy na przykład eksperymentować z innymi wariantami ćwiczeń, zmieniać zakres ruchu lub wprowadzać zaawansowane techniki, takie jak superserie czy drop sety. Nowe bodźce treningowe pozwolą na rozwój siły i masy mięśniowej, eliminując rutynę i monotonię treningu.

 1. Progresja w innych aspektach treningu

Progresja nie dotyczy tylko samego obciążenia, ale również innych aspektów treningu siłowego. Ważne jest, aby stale poprawiać technikę wykonywanych ćwiczeń, zwiększać intensywność treningu czy skracać przerwy między seriami. Wszystkie te elementy mają znaczący wpływ na rozwój siły i kondycji fizycznej.

 1. Monitorowanie postępów i dostosowywanie treningu

Ostatnim, ale nie mniej ważnym aspektem progresji w treningu siłowym jest monitorowanie naszych postępów i systematyczne dostosowywanie treningu. Regularne pomiarowanie siły, obwodów mięśniowych czy czasu wykonywania ćwiczeń pozwoli nam na ocenę efektywności naszego treningu. Jeśli uznasz, że stoisz w miejscu lub nie obserwujesz postępów, skonsultuj się z trenerem lub znalezioną literaturą, aby dostosować swój plan treningowy i strategię progresji.